Mobilmenu
Hem
Lokalerna
Evenemang
Utrustning
Bil medlem
Kontakta oss
Mobilmenu

Bil medlem

Bli medlem - Köp andelar

Du kan som enskild, förening, organisation eller företag köpa andelar i Föreningen Folkets Hus i Kungshamn och bli medlem.

Varje andel kostar 100 kronor.
Ansökan om medlemskap skall vara skriftlig. Medlem kan förvärva obegränsat antal andelar. Enskild medlem har 1 röst. Organisation representeras av 1 ombud vid ägande av 1-10 andelar, 2 ombud vid 11-20 andelar osv. Ingen får dock utse fler än 10 ombud.

Ordinarie föreningsstämma ska hållas före utgången av maj månad. Kallelse till stämma sker i lokaltidningen samt i Folkets Hus lokaler.

Styrelsen består idag av:
Ordförande Ewa Ryberg
Kassör Vivianne Gustafsson
Sekreterare Eva Gustavsson
Ledamöter: Leif Olofsson, Britt-Marie Wallberg, Peter Wall & Lars Johansson

Suppleanter: Lars Persson & Johan Hansson

Hemsidan är skapad av Kimsoft Media AB